Om termografi i Odense

Termografi er en måling af temperaturer

Termografi er en måling af temperaturer/temperaturdifferencer på overflader, (som illustreret neden for). De målte temperaturer omdannes til elektriske impulser og afbildes til det vi kender som et billede, også kaldt et termogram. Vi hjælper vores kunder med termografi i Odense og resten af Fyn.

Infrarød energi er elektromagnetisk energi, fremkaldt ved atomers og molekylers roatation

Infrarød energi er elektromagnetisk energi, fremkaldt ved atomers og molekylers rotation og vibration i materialer, hvis temperaturer er over det absolutte nulpunkt 0°K (÷273°C).

Infrarød lys, er lys med en længere bølgelængde end det menneskelige øje kan opfange. Men med brug at et spektrum ændres bølgelængden så det kan opfattes af det menneskelige øje.

Vi har beliggenhed i Odense, men vi kører på hele Fyn.

Læs mere om lækagesporing.

Læs mere om el-termografering

Vil du se billeder af vores arbejde?